Перемога в обласному конкурсі «Кращий STEM-урок» у номінації «Гендерночутливий урок»

Учителька фізики Мінченко Оксана Василівна взяла участь у обласному конкурсі «Кращий STEM-урок» проведеного Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

На конкурс була подана розробка конспекту гендерночутливого уроку фізики для 7 класу на тему «Умови плавання тіл». Основною частиною уроку було виконання інтерактивної кейс-вправи на основі якої, учні/учениці використовуючи знання про архімедову силу за допомогою експерименту встановили співвідношення між густиною тіла й рідини (або газу), необхідних для забезпечення умов плавання тіл. У конспекті уроку використано інтерактивні методи навчання – «Мозковий штурм», роботу в групах, роботу в парах, що забезпечують активну взаємодію учасників/учасниць навчального процесу та сприяють підвищенню пізнавальної активності завдяки різноманітності форм роботи. Застосовано такі інформаційно-комунікаційні технології, як онлайн-сервіс «Wordwall», вебсервіс «LiveWorksheets», що дозволяє забезпечити індивідуалізацію та інтенсифікацію самостійної роботи учнів/учениць.

Під час уроку вчителька вибудовує взаємини між учнями та ученицями на принципах паритетності, соціальної рівності, партнерства, взаємодопомоги, взаєморозуміння та створює умови для безперешкодного міжстатевого спілкування.

Представлена розробка спрямована на популяризацію STEM-освіти та дотичних професій, залучення здобувачів/здобувачок освіти до активного використання новітніх технологій навчання, формування ключових і предметних компетентностей сучасних підлітків, підвищення їхнього пізнавального інтересу. Урок базується на принципах міжпредметної інтеграції (біологія, математика, основи здоров’я, історія) та трансдисциплінарності STEM-навчання з урахуванням дидактичної доцільності.

За результатами конкурсу Оксана Василівна має ІІ місце у номінації «Гендерночутливий урок».