Батькам

Увага! Вступ 2019 року

Учні, які виявили бажання вступити до ліцею-інтернату, подають особисто або надсилають поштою такі документи:

  • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
  • свідотство про народження дитини (копія), паспорт (за наявності);
  • особову справу (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти;
  • довід
  • ка про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України №086-у, до якої додаються довідка про щеплення (форма №063-у у двох примірниках), проба на реакцію Манту (останнього навчального року);
  • 4 фотокартки 3Х4 см (без головного убору);
  • довідка про склад сім`ї та реєстрацію місця проживання;
  • інші документи відповідно до чинного законодавства.

Документи після надходження до ліцею-інтернату оформлюються в особову соціальну картку учнів. Списки, підписані відповідальним секретарем приймальної комісії, виносяться на розгляд приймальної комісії. Приймальна комісія приймає рішення щодо допуску вступників до вступних випробувань, про що складається протокол приймальної комісії. Відповідальний секретар до 15 серпня повідомляє учнів про термін прибуття на вступні випробування.

Додаток до правила прийому до комунального закладу Сумської обласної ради – Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою на 2019 рік.

Графік проведення вступних іспитів 2019 рік

Заява на вступ  2019 рік

Таблиця оцінювання виконання нормативів рівня фізичної підготовки

Положення про апеляційну комісію 2019 рік

Положення про приймальну комісію 2019 рік

Правила прийому 2019 рік

Склад приймальної комісії 2019 рік

Наказ про створення приймальної комісії  2019 рік

Важлива інформація вступнику!

Відповідно до Правил прийому до Комунального закладу Сумської обласної ради – Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, розроблених відповідно до Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 р. № 717 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1057 від 16.12.2015 р.), Правил приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджених  наказом Міносвіти України, Міноборони України, державного комітету у справах охорони державного кордону України від 26.07.1999 р. за 266/222/363, з метою  визначення порядку організації відбору учнів, порядку проведення вступних випробувань, зарахування учнів до КЗ СОР Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою
Затверджено графік проведення вступних випробувань на 2019-2020 новчальний рік (наказ від 05.05.2019 р.№ 75-ОД "Зміни до наказу від 02.01.2019 р. №7-ОД " Про створення приймальної комісії з підготовки та організації навчального процесу на 2019 рік"):
- початкова школа: вступні випробування - 03.06.2019р., 14.08.2019р. початок 9.00 год.
вступні іспити - 05.06.2019р., 16.08.2019р. початок о 9.00 год (українська мова, математика).
- гімназійні та ліцейні класи: вступні випробування - 03.06.2019р., 14.08.2019р. початок 9.00 год.
вступні іспити - 05.06.2019р., 16.06.2019р. (українська мова); 12.06.2019р., 23.08.2019р. (математика) початок о 9.00 год.

АДРЕСА: приймальна комісія КЗ СОР Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою вул. Жужоми, будинок 8, місто Глухів, Сумська область, 41400.;
Факс/телефон 0544-2-27-08, 0544-2-27-00;
Е-mail: glukhov_internat@ukr.net;
Сайт: hlukhivlitsey.in.ua