Формування громадської компетентності учнівської молоді, що забезпечує її активну громадську позицію, здатність відповідально ставитись та реалізовувати свої права і обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство у розв’язання соціальних проблем допомагає вивчення предмету «Громадянська освіта»,. Демократичне суспільство та його цінності визначають для наших громадян пріоритети в становленні себе та відношення до суспільних проблем. 3 лютого