Нова українська школа (НУШ)

Нова українська школа – простір освіти для сучасних українців

2023-2024 навчальний рік

 1. Лист Міністерства освіти і науки України від 24 серпня 2023 р. № 1/12702-23 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році»
 2. Лист МОН від 28 серпня 2023 р. № 1/12816-23 «Про проведення Першого уроку»+ методичні рекомендації
 3. Лист МОН №1/12186-23 від 16.08.2023 “Про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти”
 4. Структура 2023/2024 навчального року (Інфографіка)
 5. Наказ Міністерства освіти і науки від 14.07.2023 № 853«Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад у 2023/2024 навчальному році»
 6. Методичні рекомендації «Безпечне освітнє середовище: Надання індивідуальної підтримки учням з особливими освітніми потребами під час підготовки до реагування на надзвичайні ситуації»
 7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2023 р. № 705 «Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2024″»
 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 23 серпня 2023 р. № 1/12626-23 «Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу«Учитель року – 2024»
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2023 № 563 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні”
 10. Положення про атестацію педагогічних працівників (2022р.)
 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2022 р. №1/12392-22 «Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні»
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2022 року № 707 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі»
 13. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2022 року № 1371 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»(щодо тривалості онлайн-уроків для школярів)
 14. Перелік рекомендованої МОН начальної літературина 2023/2024 навчальний рік
 15. Електронні версії підручників для учнів 1-11-х класів (2023-2024 н.р.)
 16. Державна служба України з надзвичайних ситуацій № 03-1870/162-2 від 14.06.2022 року «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»
 17. Наказ МОН від 01.04.2022 №289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти”
 18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”
 19. Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020  “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”
 20. Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”
 21. Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)
 22. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

2022-2023 навчальний рік

Лист МОН від 29.03.2022 №1/3725-22 Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного стану.

Лист МОН від 19.08.2022 №1/9530-22 Інструктивно-мотодичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році

Перелік рекомендованої літератури на 2022-2023 навчальний рік

Наказ МОН від 01.04.2022 №289 Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в школах у 2022-2023 навчальному році

Лист МОН від 10 серпня 2022р. №1/9105-22 Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022-2023 наавчальному році

2021-2022 навчальний рік

 

2020-2021 навчальний рік

Закон України Про освіту

Закон України “Про повну загальну середню освіту (2020р.)

Постанова 42 від 30.07.2020 Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язкупоширенням коронавірусної інфекції
Як створити безпечні умови у школі і підготувати і підготувати навчальний рік….

Лист МОН №1/9-429 від 05.08.2020 Щодо організації роботи ЗЗСО у 2020-2021 н.р.

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у ЗЗСО у2020-2021 н.р.

Лист МОН “1/9-394 від 22.07.2020 Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3- 4 клас

Наказ МОН від 25.06.2020 № 879 “Про затвердження переліку підручників для 3 і 7 класів закладів загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету”

Лист МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 “Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

 

2019-2020 навчальний рік

Оцінювання учнів 1-го класу НУШ

Оцінювання учнів 2-го класу НУШ

Методичні рекомендації щодо викладання предметів у початковій школі 2019-2020 н.р.

Концепція НУШ

2018-2019 навчальний рік

Нова українська школа. Презентація освітнього простору початкових класів

Вимоги до  шкільних меблів для  Нової  української  школи

Впровадження нового освітнього простору #НОП

Державний стандарт початкової освіти

Закон про освіту

Інструкціїї щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи

Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 н.р.

Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів

Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо використання у 2018 році коштів освітньої субвенції для придбання засобів навчання та навчального обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня

Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періода для учнів першого класу у Новій українській школі

Організація та зміст освітньої діяльності в початковій школі

Типова освітня програма початкової освіти

Типова освітня програма для закладів середньої освіти

Професійний стандарт “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”

Методичні рекомендації

Рекомендації

Макети зображень

МЕТОДИЧНИЙ ПОСТУП ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”на період до 2029 року