Освітній процес

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ВСТУПНИКУ

              Комунальний заклад Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою – заклад спеціалізованої освіти,  який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, заснований на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

КЗ СОР Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою оголошує набір вступників з 1 серпня 2018 року.

Нова освіта :

 • Забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту.
 • Забезпечення набуття учнями знань та навичок з військової та фізичної підготовки.
 • Підготовка учнів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
 • Створення умов для підвищення творчої активності учнів, розвитку їх здібностей та нахилів до самостійної дослідницької діяльності.
 • Поглиблення знань учнів з освітніх програм та відповідних спецкурсів, курсів за вибором, факультативних, індивідуальних занять тощо.
 • Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення.
 • Сприяння додатковій освіті учнів та залучення їх до науково-дослідницької роботи.
 • Оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

Заклад спеціалізованої освіти пропонує: навчання в початковій школі (1-4 класи); навчання у школі ІІ ступеня (гімназія – 5-6 класи); навчання у ліцеї (7-11класи).

Впроваджуємо роздільне навчання та виховання хлопчиків-ліцеїстів і дівчаток-панянок. Спеціалізована освіта для юнаків з 13 років здійснюється за військово-фізичним напрямом. Дівчата (панянки) за напрямом медичної справи мають змогу відвідувати  заняття «Школи успіху», де працюють студії «Хореографія», «Живопис», «Музичне мистецтво», «Рукоділля» тощо.

Сьогодні ми ставимо за мету забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих і талановитих дітей. У пріоритеті є виховання громадянина України на кращих традиціях українського народу, самовідданого служіння Батьківщині, готовності до захисту її незалежності та територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних символів України.  Кожна дитина, яка обере навчальний заклад, матиме можливість втілити в життя свої таланти в стінах ліцею-інтернату, творчо самореалізуватись.

Учні закладу перебувають на  повному державному утриманні за рахунок Сумської обласної ради.

  Відбір учнів в ліцей проводиться на підставі вивчення особової справи, зарахування – за результатами вступних випробувань.

Вступні випробування передбачають:

фахові вступні випробування – професійно-психологічне обстеження, медичний огляд, визначення рівня фізичної підготовки;

вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін: українська мова (диктант), математика (письмово) – 7–11 класах;

вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (тести), математика (тести) – 5–6 класах;

вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (тести), математика (тести) – 2–4 класах.

Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних іспитів,  зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а  також діти, у яких один із батьків-військовослужбовців загинув під час виконання службових обов’язків.

Першочергове право на зарахування до ліцею при рівності набраних  балів  мають юнаки з числа дітей-сиріт, дітей учасників бойових дій, дітей військовослужбовців,  дітей, батьки яких були учасниками ліквідації  наслідків Чорнобильської катастрофи або загинули під час виконання службових обов’язків, та дітей із багатодітних родин.

Перелік документів.

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють
 • свідоцтво про народження дитини (копія), паспорт;
 • особову справу (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (за наявність);
 • довідка про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України №086-у, до якої додаються: довідка про щеплення (форма №063-у у двох примірниках), проба на реакцію Манту (останнього навчального року);
 • 4 фотокартки 3х4 см (без головного убору);
 • довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;
 • інші документи відповідно до чинного законодавства.

  АДРЕСА: приймальна комісія КЗ СОР Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою вул. Жужоми, будинок 8,     місто Глухів, Сумська область, 41400.; Факс/телефон 0544-2-27-08, 0544-2-27-00; Е-mail: glukhov_internat@ukr.net;

Сайт: hlukhivlitsey.in.ua