ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Зарахування учнів до першого класу в 2022 році

Відповідно до наказів МОН № 367 від 16.04.2018 «Про порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» та №274 від 28.03.2022 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» зарахування дітей до першого класу відбувається на підставі подання таких документів:

  1. Заява про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини.

До заяви додається:

  • Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти.
  • Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682.

Без цих документів зарахування дітей до закладу освіти відбувається, якщо один з батьків має:

  • Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
  • Довідку про звернення за захистом в Україні.
  • Посвідчення біженця.
  • Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Якщо свідоцтво про народження дитини відсутнє, потрібно невідкладно поінформувати орган опіки й піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

    Зарахування до першого класу відбувається до початку навчального року та відповідно до території обслуговування. Такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є мешканці, що:

  • Мають постійну реєстрацію.
  • Зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.