Пам’ятка для вчителя

Пам’ятка для вчителя щодо здійснення освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

 1. Дистанційне навчання запроваджується в закладі освіти відповідно до чинного законодавства та за рішенням педагогічної ради.
 2. Дистанційне навчання здобувачів освіти ліцею відбувається за допомогою сервісів Tims, Zoom для синхронного навчання; Google Class, електронна пошта для асинхронного навчання; Viber для оперативного інформування учнів та батьків; телефонний зв’язок для учнів, які не мають доступу до Інтернету або у яких відсутні технічні засоби навчання.
 3. Навчальні матеріали та завдання з кожного предмету мають бути розміщені на електронних платформах до початку уроку за розкладом. Пам’ятаємо, що робочий час учня та вчителя з 08.00 до 16.00, субота та неділя – вихідні дні.
 4. Не менше 30% навчального матеріалу з кожного предмету викладається синхронно.
 5. Інформацію про онлайн-урок, який буде проведено в синхронному режимі, учні повинні отримувати у переддень.
 6. З кожної теми необхідно надавати чіткі інструкції щодо роботи учнів (уникати узагальнених фраз «прочитати», «опрацювати», «ознайомитись»). Обов’язково повідомити учнів, чи буде їх робота оцінена, надати критерії оцінювання. Учитель обов’язково повідомляє учнів – оцінювання буде вибірковим, або повним (у всіх учнів класу). Якщо учень не здав роботу своєчасно – учитель здійснює її перевірку тільки за згодою. Відсутність роботи учня (без поважних причин, які обов’язково мають бути з’ясовані та підтверджені) дає підстави учителю виставити один бал за даний вид діяльності.
 7. Оцінювати можна в синхронному або асинхронному режимі відповідно до критеріїв оцінювання. Синхронний режим – це більш об’єктивне оцінювання, але воно вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів. Асинхронний режим більш гнучкий, учні можуть виконувати завдання у зручний час, але він менш об’єктивний. Оприлюднення списку оцінок для всього класу є недопустимим.
 8. Оцінювання не використовувати як інструмент покарання або заохочення, а як інструмент для покращення особистих навчальних результатів кожного здобувача освіти.
 9. Учитель зобов’язаний своєчасно повідомляти учням оцінки, здійснювати зворотний зв’язок, відповідати на запитання, надавати консультації в межах свого робочого часу.
 10. Учитель-предметник за потреби здійснює координаційну діяльність із класним керівником, вихователем.
 11. Не створюйте новий матеріал у великих обсягах. Приділіть достатньо уваги плануванню навчального дня.
 12. Зменшіть обсяг навчального матеріалу принаймні на 10%. Заплануйте час для консультацій з учнями.
 13. Використовуйте мінімум пояснень, максимум інтерактиву.
 14. Учням потрібно надавати чіткі інструкції щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо.
 15. Використовувати відеопояснення навчального матеріалу.
 16. Поєднувати цифрові завдання, роботу з підручником та робочим зошитом.
 17. Організовувати онлайн-зустрічі для тих учнів, кому потрібна індивідуальна консультація (за розкладом).
 18. Не перевантажувати завданнями, достатньо запропонувати виконати 1-2 завдання.
 19. Онлайн-тести можна створювати в Google-формах, а також на спеціалізованих платформах, за вибором вчителя, враховуючи можливості учнів.
 20. Бажано активно використовувати під час онлайн-уроків різні засоби візуалізації (презентації, фрагменти відео уроків, онлайн дошки, схеми, графіки тощо).
 21. Під час занять із застосуванням ТЗН періодично проводити вправи рухової активності та вправи для гімнастики очей відповідно до санітарних норм.
 22. Дотримуватися тривалості виконання завдань для самопідготовки: у 3-5 класах – 1 година, у 6-9 класах – 1,5 години, у 10-11 класах – 2 години.
 23. Залучати здобувачів освіти до цифрової творчості (відео, комікси, блоги, буклети, інфографіка, флеш-карти, власні тести тощо).
 24. Для забезпечення асинхронного режиму навчання використовувати презентації, відео, електронну пошту, дошки рефлексії, групи в соціальних мережах; завдання творчого характеру, диференційовані, практико-орієнтовані.
 25. Термін виконання завдання встановлювати з урахуванням можливих труднощів під час роботи з онлайн-сервісами, перебої у функціонуванні інтернету тощо.
 26. Не допускати перевантаження учнів завданнями, дотримуватися збалансованого підходу між усіма вчителями, які працюють у класі.
 27. Забезпечувати зворотній зв’язок із здобувачами освіти: вчасно перевіряти виконані завдання, оцінювати їх, коментувати учнівські роботи.
 28. Робити за можливості запис уроків з подальшим їх оприлюдненням на онлайн-сервісах для учнів, які з тих чи інших причин не змогли бути присутніми в синхронному режимі на уроці.
 29. Після відновлення звичайного режиму навчання з метою моніторингу рівня засвоєння здобувачами освіти матеріалу, який вивчався під час дистанційного навчання, провести в 5-11 класах діагностичні роботи з предметів інваріантної складової: українська мова, українська література, математика, алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія, історія, англійська мова (тестування, самостійна робота, написання есе, захист проєктів, побудова схем, моделей тощо).
 30. Відповідно до результатів діагностики скоригувати календарно-тематичні плани наступних періодів для збалансованого включення матеріалу, який вивчався під час карантину.
 31. Здійснити оцінювання результатів дистанційного навчання учнів відповідно до критеріїв, визначених МОН України, зафіксувати їх у паперових класних журналах.
 32. Провести індивідуальну роботу (індивідуальні чи групові консультації) з учнями, які з тих чи інших причин мають пропуски дистанційних уроків або мають відставання у навчанні.
 33. Дотримуватися принципів академічної доброчесності, вчити цьому учнів.