Інноваційний освітній хакатон «Самооцінювання: крок за кроком»

20 жовтня 2021 року команда КЗ СОР Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою здійснила самопрезентацію.

Як відомо, освітній процес починається з дитини, спрямовується на задоволення її потреб у навчанні і вихованні, націлюється на формування моделі випускника початкової, базової і загальної середньої освіти. Концепцією Нової української школи передбачається освітня діяльність на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти, у рамках якої заклад максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, відмовляється від орієнтації освітнього процесу на середнього школяра, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму. Це потребує від кожного педагога працювати відповідно до вимог ХХІ століття, до його швидкоплинних динамічних процесів.

Усе вище викладене спонукало творчих, ініціативних педагогів ліцею взяти участь у інноваційному освітньому хакатоні «Самооцінювання: крок за кроком», адже педагогічні працівники ліцею мотивовані до надання якісних освітніх послуг. Наша команда – це лише невелика частина учасників, бо до проєкту були залучені учні та їх батьки, учителі і вихователі, адміністрація закладу, стейкхолдери, представники влади і громадськості. Думка кожного з них враховувалася, тому що адміністрація і педагогічний колектив ліцею-інтернату прагне оперативно реагувати на виклики суспільства в сфері освіти, відстежувати динаміку та визначати напрями роботи закладу освіти, рішуче налаштовані на надання якісних послуг здобувачам освіти. За підсумками проведеного самооцінювання підготовлені висновки і рекомендації, які враховані під час розробки річного плану роботи закладу освіти та Стратегії розвитку.

На кожному етапі самооцінювання ми ставили перед собою питання, на яке шукали відповіді з метою підвищення якості освітнього процесу.

Найскладніше – здійснити неупереджений аналіз власної роботи, визначити і визнати свої недоліки. Зрештою, дати критичну оцінку власної освітньої діяльності з урахуванням поваги до гідності партнера по співпраці.

Проблематично також було знайти час для поєднання виконання безпосередніх педагогічних обов’язків з виконанням завдань Хакатону. Також певні труднощі були на початку, коли постала необхідність налагодження злагодженої й чіткої роботи команди, до якої входили не лише педагоги, відтак кожен мав свій графік. У нагоді стали організаторські здібності керівників команди, а також онлайн-робота.

За результатами самооцінювання вносимо зміни до Стратегії розвитку закладу освіти. Переконані, що постійне вдосконалення освітнього й управлінського процесів сприятиме розвитку освітньої системи України задля успіху кожного учня й країни в цілому.

Випускник сучасної початкової, базової, повної загальної освіти повинен бути мотивованою особистістю, здатною до самоосвіти, з високим рівнем освіченості і почуттям відповідальності; патріотом, достойним громадянином України з високим рівнем моральності; інноватором, здатним змінювати навколишній світ, учитися впродовж життя. Тож освітній процес у заклад спрямовуємо на формування особистості, її громадської позиції та моральних якостей. Твердо переконані, що потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких і покликані готувати сучасні заклади освіти.

На останок хочеться сказати, що колективом була проведена велика робота з метою самооцінювання заради покращення якості освітнього процесу. Хочемо висловити подяку Управлінню Державної служби якості освіти в Сумській області за підтримку на цьому нелегкому шляху, слушні поради і рекомендації.

У процесі самоаналізу і розбудови якісного закладу освіти ми користувалися основними положеннями «Абетки для директора», у якій запропоновано ефективні інструменти для визначення того, що в роботі педагогів заслуговує підтримки, а що варто вдосконалити, чи справедливо заклад оцінює навчальні здобутки учнів, і яким чином зробити це оцінювання ще більш ефективним. Абетка допомогла нам вивчити та оцінити якість освітньої діяльності, отримати інформацію про реальний стан справ за кількома десятками параметрів, кожен із яких показав нам заклад з нового, іноді – з досить неочікуваного – ракурсу. Методичні рекомендації дозволили побачити переваги і слабкі місця в організації освітнього процесу, підказали можливі шляхи підвищення якості освітньої діяльності.