ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

 Комунальний заклад Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою оголошує набір вступників.

Вступні випробування відбудуться 15 червня 2021 року, початок о 09.00 год.

            Ми пропонуємо:

 • Забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту.
 • Забезпечення набуття учнями  знань та навичок з військової та фізичної підготовки.
 • Підготовка учнів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
 • Створення умов для підвищення творчої активності учнів, розвитку їх здібностей та нахилів до самостійної дослідницької діяльності.
 • Поглиблення знань учнів з освітніх програм та відповідних спецкурсів, курсів за вибором, факультативних, індивідуальних занять тощо.
 • Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення.
 • Сприяння додатковій освіті учнів та залучення їх до науково-дослідницької роботи.
 • Оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

Учні закладу перебувають на  повному державному утриманні за рахунок Сумської обласної ради.

ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ: Учні (ліцеїсти) з посиленою військово-фізичною підготовкою. Спеціалізована освіта з 13 років за військово-фізичним  направленням. Дівчата (панянки) за напрямом медичної справи мають змогу відвідувати  заняття ”Школи успіху», де працюють студії «Хореографія», «Живопис», «Музичне мистецтво», «Рукоділля» тощо.

               Відбір учнів в ліцей проводиться на підставі вивчення особової справи, зарахування – за результатами вступних випробувань.

                Вступні випробування передбачають:

               фахові вступні випробування – професійно-психологічне обстеження, медичний огляд, визначення рівня фізичної підготовки;

               вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін: українська мова (диктант), математика (письмово) – 7–11 класах;

               вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (тести), математика (тести) – 5–6 класах;

               вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (тести), математика (тести) – 2–4 класах.

Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних іспитів,  зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а  також діти, у яких один із батьків-військовослужбовців загинув під час виконання службових обов’язків.

               Першочергове право на зарахування до ліцею при рівності набраних  балів  мають юнаки з числа дітей-сиріт, дітей учасників бойових дій, дітей військовослужбовців,  дітей, батьки яких були учасниками ліквідації  наслідків Чорнобильської катастрофи або загинули під час виконання службових обов’язків, та дітей із багатодітних родин.

Перелік документів.

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють
 • свідоцтво про народження дитини (копія), паспорт;
 • особову справу (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (за наявність);
 • довідка про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України №086-у, до якої додаються: довідка про щеплення (форма №063-у у двох примірниках), проба на реакцію Манту (останнього навчального року);
 • 4 фотокартки 3х4 см (без головного убору);
 • довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;
 • інші документи  відповідно до чинного законодавства.

АДРЕСА: приймальна комісія КЗ СОР Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою вул. Жужоми, будинок 8,     місто Глухів, Сумська область, 41400.; Факс/телефон 0544-2-27-08, 0544-2-27-00; Е-mail: glukhov_internat@ukr.net;