Бережи водні ресурси!

Раціональне використання водних ресурсів було розглянуто на інформаційній годині «Водно-болотні угіддя і керування водними ресурсами», проведеній у 9-Б класі. Дівчата ознайомилися з інформацією про водоймища і зробили висновок, що ВБУ ‒ це складні екосистеми, які чутливо реагують на будь-який вплив з боку людини. Флора і фауна найбільш беззахисна перед діяльністю людини, тому люди повинні вживати заходів, щоб забезпечити нормальний стан водних об’єктів.