Засідання атестаційної комісії

01.04.2020 р. о 12.00 год. відбулося засіданя атестаційної комісії І рівня.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54) з метою активізації їхньої професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету педагогічної праці та забезпечення ефективності освітнього процесу.

Базовим документом, який регламентує порядок атестації педагогічних працівників, є Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за №14/20327 (далі – Типове положення).

Склад атестаційної комісії:

  1. Терещенко І. І. – голова, директор;

      2. Савицька І. М. – заступник голови, заступник директора з НР;

      3. Стрельцова В. В. – член комісії, заступник директора з ВР;

      4. Кострова Л. О., – член комісії, заступник директора з навчально-методичної роботи;

5. Кабанова Н. П. – член комісії, методист;

      6. Бокова Н. М. – член комісії, вчитель української мови та літератури;

      7. Нінько С. М. – член комісії, практичний психолог;

      8. Шевченко Т.І. – член комісії, голова профспілкового комітету ліцею-інтернату;

9. Любивий В. А. – член комісії, офіцер-вихователь;

10. Самофол А. О. – член комісії, вихователь;

11. Павлова О. О. – член комісії, юрист;

12. Муковоз І. М. – член комісії, бухгалтер;

13. Приходько Л. І. – член комісії, методист відділу освіти Глухівської міської ради.   

Об’єктивність рішень атестаційної комісії залежали, зокрема від: даних, отриманих під час відвідування уроків, занять та позакласних заходів педагогічного працівника, який атестується; результатів зрізів знань; результатів підсумкового оцінювання знань учнів; вивчення класних журналів, зошитів та щоденників учнів тощо.

Крім того, для оцінювання роботи педагогічного працівника у міжатестаційний період враховувалась його участь: у професійних і творчих конкурсах, олімпіадах та оглядах; у роботі творчих професійних майстерень; у методичних об’єднаннях та інших фахових співтовариствах.

Секретар

Add a Comment