СУЧАСНИЙ ПОРТРЕТ ІДЕАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

05.03.2020 р. В КЗ СОР Глухівському ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою в рамках професійного супроводу молодих педагогів було проведено практичне заняття-дискусію з молодими спеціалістами на тему: «Яким має бути сучасний учитель?».
Одним з важливих результатів роботи під час дискусії було вивчення уявлень наших молодих вчителів про професійно важливі особистісні риси та вміння успішного педагога у формі створення узагальненого портрету ідеального педагога за допомогою спеціально розроблених анкет.
Слід відзначити увагу молодих педагогів до емоційного стану дітей. Так, більшість з них вважають, що вчитель повинен вміти викликати у своїх учнів позитивні емоції, створювати доброзичливу психологічну атмосферу в класі. Розуміння молодими спеціалістами визначної ролі прийомів емоційної регуляції навчально-пізнавальної діяльності дітей говорить про їх глибокі знання у сфері сучасної педагогіки.

Add a Comment