Складання та виконання лінійних алгоритмів.

Світлодіод – напівпровідниковий пристрій, що випромінює некогерентне світло, при пропусканні через нього електричного струму. В свою чергу діод -електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі. Учні 5-А класу працюють на уроці «Складання та виконання лінійних алгоритмів».

Add a Comment