РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ РОЗВИВАЮЧИХ ЗАВДАНЬ

«Навчати  треба не думкам,

                                                                                   а вмінню мислити”.

                                 Еммануїл Кант

       Одним з найважливіших періодів у розвитку і формуванні людини є навчання її в початковій школі. В цей час закладаються основи розумового розвитку дітей, створюються передумови для підготовки самостійно мислячої, критично оцінюючої свої дії людини, здатної зіставляти, порівнювати, висувати безліч способів вирішення проблем, оцінювати їх і вибирати найбільш раціональний, виділяти головне і робити узагальнені висновки, застосовувати отримані знання на практиці.

        Саме з цією метою і було проведено заняття у формі  інтелектуальної гри «Чомучки» для учнів 1-А класу. Гра,  як основна діяльності дитини у молодшому шкільному віці, є постійною її супутницею. Із задоволенням учні розв’язували цікаві розвиваючі логічно-математичні завдання, завдання на увагу, мали можливість виступити у ролі архітекторів, дослідників – і все це завдяки   використанню мультимедійних засобів.

     Особливістю проведення даної гри було те, що  учень повинен  був не тільки аналізувати, порівнювати, синтезувати, абстрагувати, узагальнювати, але й мислити, робити висновки, встановлювати причино-наслідкові зв’язки.

    На таких заняттях діти вчаться думати, міркувати, шукати раціональний шлях розв’язання. Саме  з метою розвитку логічного мислення  були підібрані пізнавальні завдання, що дало можливість сформувати і розвинути всю різноманітність  інтелектуальної і творчої діяльності учнів 1-А класу.

Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *