Прийом вступників – 2019 р.

Ліцей-інтернат є комунальним спеціалізованим закладом освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, діяльність якого фінансується з обласного бюджету.

Прийом до ліцею-інтернату здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Вступні випробування передбачають:

               вступні випробування – психологічне обстеження, медичний огляд, визначення рівня фізичної підготовки;

               вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін: українська мова (диктант), математика (письмово) – у 7–11 класах;

               вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (тести), математика (тести) – у 5–6 класах;

               вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (тести), математика (тести) – у 1–4 класах.

               Учні, які не пройшли вступних випробувань із фізичної культури, медичного огляду та психологічне обстеження, до вступних іспитів не допускаються.

Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних іспитів,  зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а  також діти, у яких один із батьків-військовослужбовців загинув під час виконання службових обов’язків.

Учні, які виявили бажання вступити до ліцею-інтернату, подають особисто або надсилають поштою такі документи:

  • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
  • свідоцтво про народження дитини (копія), копія паспорту (за наявності);
  • особову справу (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти;
  • довідка про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України №086-у, до якої додаються довідка про щеплення (форма №063-у у двох примірниках), проба на реакцію Манту (останнього навчального року);
  • 4 фотокартки 3х4 см (без головного убору);
  • довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;
  • інші документи  відповідно до чинного законодавства.

За окремим конкурсом (до 50 % від чисельності набору за умови позитивного складання вступних випробувань) зараховуються переможці ІІІ–ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, діти військовослужбовців, діти учасників бойових дій, діти з багатодітних сімей, діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, діти, які визнані законом як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Add a Comment