Школа молодого вчителя

Робота з молодими педагогами

Особлива увага в ліцеї приділяється молодим спеціалістам, яким бракує досвіду в питаннях методичної підготовки, веденні шкільної документації, роботи з батьками. Для них працює Школа молодого вчителя, де спеціалісти отримують адресну методичну допомогу. За кожним молодим спеціалістом закріплений учитель-наставник із числа досвідчених, який допомагає стажисту в конструюванні уроків і виховних заходів, приділяє увагу виробленню навичок роботи з батьками, вивченню особистості дитини, вивченню і впровадженню нових технологій навчання й виховання. У практику ліцею ввійшов так званий Тиждень ініціативи і творчості молодого вчителя, який проводиться після Місячника педагогічної майстерності.Педагоги-стажисти відвідують показові уроки досвідчених учителів, вихователів, спілкуються з майстрами педагогічної праці, отримують поради. Молоді вчителі беруть участь у шкільних, міських, обласних семінарах-практикумах. Підсумки стажування підводяться на нараді при директорі у травні.

Основні завдання Школи:

  • набуття практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи;
  • уміння застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у закладі вищої освіти, у конкретній практичній роботі; 
  • набуття та вдосконалення педагогічних навичок виховної роботи з дітьми;
  • вивчення передового педагогічного досвіду, засвоєння різноманітних методів навчання, використання сучасних засобів навчання, упровадження нетрадиційних форм, методів і прийомів навчання, нових педагогічних технологій. 

На допомогу вчителю представлена мобільна сторінка методистів СОІППО

Поради молодому педагогу

Методичні рекомендації вчителю
щодо узагальнення досвіду роботи

Самоаналіз уроку. Основні вимоги до аналізу уроку вчителем

Рекомендації щодо проведення майстер-класу