Методичні об’єднання та кафедри

Кафедра допрофесійної військової підготовки (ДВП):

Проблема, над якою працює:

«Забезпечення практики впровадження моделі допрофесійної військової підготовки в освітній процес ліцею-інтернату  з посиленою військово-фізичною підготовкою»

Методичне об’єднання вчителів іноземної мови:

Проблема, над якою працює:

«Формування мовленнєвої компетенції учнів шляхом застосування інтерактивних форм роботи на уроках англійської мови» 

Методичне об’єднання   вчителів суспільно-естетичного циклу:

Проблема, над якою працює: «Формування стійкого інтересу до вивчення предметів суспільно-естетичного циклу дисциплін як шлях особистісного зростання учнів»

Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури :

Проблема, над якою працює: 

«Формування духовно багатої, соціально компетентної творчої особистості з високорозвиненим почуттям національної свідомості, здатної примножувати матеріальні та духовні цінності» 

Методичне об’єднання вчителів о.здоров’я та фізичної культури:

Проблема, над якою працює:

«Використання творчих можливостей в інноваційній діяльності вчителів щодо формування в учнів знань та вміння використовувати їх для збереження і поліпшення свого здоров’я »

Методичне об’єднання вихователів:

Проблема, над якою працює:

«Розвиток творчого потенціалу особистості для знаходження шляху самореалізації відповідно до здібностей в сучасних умовах розвитку суспільства»

Методичне об’єднання вчителів фізико-математичного циклу:

Проблема, над якою працює: «Впровадження елементів STEM – освіти у процес викладання математики, фізики, інформатики»

Методичне об’єднання вчителів природничого циклу:

Проблема, над якою працює:

«Формування ключових та предметних компетентностей на уроках природничих дисциплін та в позаурочний час»

Методичне об’єднання вчителів і вихователів початкової ланки:

Проблема, над якою працює:

«Ідея реалізації інтегрованого навчання – як важливий фактор, що сприяє якості навчально-виховного процесу у початкових класах»